Od začiatku apríla 2016 sa postupne realizovalo odlievanie finalistiek. Postupne pribúdali formy – skopírovane tela a následne práca na odliatkoch. Za 2 mesiace je potrebné vytvoriť 12 sôch.  Povrchovú úpravu a farebnosť sa realizuje spoločnosť Mstar.sk, kde jednotlivé sochy dostávajú finálnu podobu. A vďaka automobilovým farbám aj konkrétnu spojitosť s Tuningom.