Činnosť výtvarného ateliéru Busta.sk neušla pozornosti anti feministického mesačníka MAXIM, vychádzajúceho hlavne v Čechách. Na 3. stranách, výrazným nadhľadom a zmyslom pre humor, bola prezentovaná naša práca na odliatkoch.