S veľkou radosťou som prijal pozvanie organizátorov prezentovať svoje diela na Erotickom veľtrhu v Bratislave. Na tejto kontroverznej akcii návštevníci mohli vidieť okrem živých ženských tiel aj moje – sadrové.

Custom Gallery: images not found