KONTAKT

Atelier:

Mgr.Art. Slavomír GIBEJ
+421905259916
gibon@gibon.sk

Busta.sk s.r.o.

Mierová 184
821 05 Bratislava
IČO: 47 606 282
DIČ: 202 400 83 27

Faktúračná adresa:

Atelier Busta.sk
Za Stanicou 1
831 04 Bratislava

Zapísaný v Obch. reg. Okr. súdu BA I,
oddiel: Sro, vložka č.: 96033/B

Mapa