POSMRTNÁ MASKA

Posmrtná maska je odliatok zo sadry alebo vosku zhotovený po smrti osoby. Proces vzniku posmrtnej masky zosnulého je technicky rovnaký ako pri živých ľuďoch. Používa sa ako model pre neskoršiu tvorbu portrétov alebo sôch. História posmrtných masiek siaha až do starého Egypta. V 17. storočí boli busty posmrtných masiek používané ako súčasť pohrebu.  V priebehu 18. – 19. storočia boli používané ako stály záznam rysov zomrelého. Svojou funkciou nahradzovali fotografiu.  Z minulosti je mnohokrat jedinou dochovanou formou podoby zosnulého.

V prípade záujmu o zhotovenie posmrtnej masky zosnulého, snímem z jeho tváre negatívnu silikonovu formu. Vo svojom ateliéri do troch týždňov zhotovím výtvarné dielo – posmrtnú masku. Súčasne odlievacie materiály umožňujú skopírovať telo do najmenších detailov, preto dielo vyzerá veľmi presvedčivo.

Zhotovené je je z labastrovej sadry (vysoká tvrdosť a pevnosť), alebo z Akrylu. (syntetická živica na vodnej báze) Výsledne dielo bude osadené na sokli, dokonale spracované vo vysokom remeselnom prevedení. Klient bude mať možnosť vybrať si materiál, farebnosť, povrchovú úpravu, sokel či podstavec podľa svojich predstáv.

Ako bonus ponúkam možnosť zhotovenie posmrtnej masky do bronzu, ktorá môže byť osadená na náhrobnom kameni alebo spomienkovej tabuli, alebo predlohou na budúce výtvarné dielo. Veď nakoniec, nemusí sa jednať iba o odliatok tváre. Odliať zosnulému sa môžu ruky či nohy.

Zobrazené diela v galérií nereprezentujú našu tvorbu. Sú obrazovou prílohou možností spracovania pohrebnej masky.