POSMRTNÁ MASKA

Posmrtná maska je odliatok zo sadry alebo vosku zhotovený po smrti osoby. Používa sa ako model pre neskoršiu tvorbu portrétov alebo sôch. História posmrtných masiek siaha až do starého Egypta. V 17. storočí boli busty posmrtných masiek používané ako súčasť pohrebu.  V priebehu 18. – 19. storočia boli používané ako stály záznam rysov zomrelého. Svojou funkciou nahradzovali fotografiu.

Zobrazené diela v galérií nereprezentujú našu tvorbu. Sú obrazovou prílohou možností spracovania pohrebnej masky.