ODLIATOK TELA

Ľudské telo.

Najdominantnejšou prezentáciou bodycastingu je odliatkok ľudského tela. Jeho veľkoleposť ponúka najväčšie výtvarné možností. Umožňuje zobrazenie s mierne erotickým podtónom, so zreteľom na zachovanie vznešenosti a pôvabnej umeleckej vízie.

Cena za odliatok

Cena za odliatok sa dohodne vopred. Pohybuje sa v rozsahu od 500 – 3000 € podľa náročnosti výtvarného prevedenia.